آموزش تگ های html5- تگ base

تگ base این تک در بخش head سند html تعریف می شود. این تگ شما را قادر می سازد: انتساب ادرس نسبی برای وب سایتتان تعیین حالت پیش فرض برای خاصیت target لینک ه

تگ base  

این تک در بخش head سند html  تعریف می شود. این تگ شما را قادر می سازد:

  1. انتساب ادرس نسبی برای وب سایتتان
  2. تعیین حالت پیش فرض برای خاصیت target لینک ها

از این تگ در هر سند فقط یکبار می توانید استفاده کنید. در خصوصیت های href و target می توانید از آن استفاده کنید . اجازه دهید کاربرد این تگ را با یک مثال بیشتر توضیح دهیم :

وب سایتی را در نظر بگیرید که همه عکس ها و css های خود را در پوشه ای بنام assets ذخیره میکند، در این صورت می توانید این تگ را به شکل زیر تعریف کنید :

<head>

    <base href="http://www.myepicsite.com/assets/">

</head>

بنابراین می توانید عکس ها و css خود را به شکل زیر در فایل html بارگذاری کنید :

<head>

    <base href="http://www.myepicsite.com/assets/">

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

    <img src="image01.png" />

</body>

به دلیل استفاده از تگ base ، ادرس به فایل css سایت به صورت خودکار به ادرس http://www.myepicsite.com/assets/style.css  لینک خواهد شد و

همچنین برای فایل image نیز به همین شکل ادرس نسبی تعریف شده در تگ base به ابتدای  آن اضافه خواهد شد.

2.آدرس لینک های داخلی :

اگر تمام لینک های داخلی صفحات وب سایت شما ادرس http://thisrocks.com/app/

 را دارند به راحتی می توانید این ادرس ر ا در تگ base تعریف کنید و از ان به بعد به راختی لینک های داخلی خود

را به شکل زیر وارد کنید :

 

<a href="anotherpage.htm">LINK</a>

 

 

که ادرس وارد شده در تگ base به ابتدای این لینک اضافه خواهد شد و ادرس به شکل زیر تغییر پیدا می کند :

http://thisrocks.com/app/anotherpage.htm

استفاده از تگ base برای تعریف پیش فرض برای خصوصیت target  می توانید از تگ base برای تعریف  مقدار پیش فرض برای خصوصیت target در لینک های خود  استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر از این تگ به شکل زیر استفاده کنید، در ای صورت تمامی لینکهای وب سایت شما در صورت مشخص نکردن target ، در صفحه ای جداگانه باز خواهند شد.

<base target="_blank">

در مقاله های بعدی از شرکت طراحی سایت رادکام سیستم در مورد تگ های مفهومی html5  را بیشتر بررسی خواهیم کرد .  

آموزش تگ های html5- تگ base
سه شنبه 11 شهریور 1393 - 15:16:15 8633 آخرین بازدید : چهارشنبه 27 تیر 1403 - 11:03:29 0
*
*