اهمیت لینک های برگشتی به وب سایت

در این مقاله اهمیت لینک های برگشتی در بهینه سازی برای موتورهای جستجو را بیان میکنیم. همچنین اصول استفاده از لینک های برگشتی به صورت اصولی بیان می شود. لینک برگشتی چییست؟

 در این مقاله اهمیت لینک های برگشتی در بهینه سازی برای موتورهای جستجو را بیان  میکنیم. همچنین اصول استفاده از لینک های برگشتی به صورت اصولی بیان می شود.

لینک برگشتی چییست؟

لینک های برگشتی ، لینک هایی هستند که به سمت وب سایت شما می آیند(inbound links). تعداد لینک های برگشتی با کیفیت به عنوان شاخصی برای محبوبیت و اهمیت وب

سایت شما به حساب می آید. لینک های برگشتی برای موتورهای جستجو مهم هستند و به وب سایت شما اعتبار می بخشد.

  بعد از مقایسه پرس و جوی وارد شده با محتوای وب سایت ها، موتور جستجو به سراغ تعداد لینک های برگشتی با کیفیت آن وب سایت می رود و ان را انالیز می کند . بنابراین

چیزی که در اینجا مهم است کیفیت و با ارزش بودن لینک های برگشتی به وب سایت ما است .

برای بررسی ارزش یک لینک برگشتی به وب سایت، موتور جستجو محتوای وب سایت را بررسی می کند و در صورتی که مبدا لینک برگشتی شما نیز محتوای مرتبط با وب سایت

شما را داشته باشد، پس در این صورت آن لینک از نظر موتور جستجو لینکی با ارزش به حساب می اید ، در غیر این  صورت لینک برگشتی ارزش زیادی نخواهد داشت . موتورهای

جستجو به دنبال لینک های برگشتی هستند صورت طبیعی در طی زمان ایجاد شوند. وب سایت هایی که باایجاد بک لینک های زیاد در مدت زمان کوتاه به دنبال ارتقا دادن جایگاه خود

در موتورهای جستجو دارند باید به این نکته توجه کنند که نمی توانند شرکت بزرگی مانند گوگل را دور بزند چرا که گوگل با آپدیت هایی که در الگوریتم پاندا و پنگوئن خود پدید اورده

است این موضوع را تشخیص خواهد داد.

همانطور که اشاره شد، یکی از هدف های  «لینک سازی» عبارت است از افزایش تعداد لینک هایی که به سایت اشاره می کند.
سابق بر این چنین رسم بوده که «لینک سازی» منجر به ارتقاء رتبه سایت می شود ولی – همانطور که اشاره شد - این امر با استفاده از نواقص موجود در الگوریتم های سابق جستجوگر

های اینترنتی صورت می گرفته، و این کاستی ها امروز توسط به روزرسانی های پاندا و پنگوئن برطرف شده است.
 

فلسفه این موضوع هم روشن است: افزایش تعداد لینک های برگشتی به وب سایت ارزشی برای کاربر به وجود نمی آورد، در حالی که آنچه برای موتورهای جستجو اهمیت دارد ایجاد یک

ارزش و خلق تجربه ای موفق برای کاربران در جستجوهای آنها در وب سایت شما است و واضح است که این هدف چیزی نیست که از لینک سازی به دست بیاید.

 

اهمیت لینک های برگشتی به وب سایت
شنبه 15 شهریور 1393 - 16:36:47 6350 آخرین بازدید : یکشنبه 6 خرداد 1403 - 09:57:30 0
*
*