مراحل نصب sass و compass در ویندوز

مرحله یک : چونsass با استفاده از ruby نوشته شده است شما باید ruby را بر روی سیستم عامل خود نصب کنید . از وب سایت زیر اخرین نسخه ruby را دانلود کنید . در زمان نگارش این مقاله اخرین نسخه موجود در این وب سایت Ruby 2.1.5 است . اخرین نسخه را دانلود کنید .

مرحله یک :

 در این مقاله مراحل نصب sass و compass  را به شما اموزش خواهیم داد . 

چونsass با استفاده از ruby  نوشته شده است شما باید ruby  را بر روی  سیستم عامل خود نصب کنید .  

از وب سایت زیر اخرین نسخه ruby  را دانلود کنید . در زمان نگارش این مقاله اخرین نسخه موجود در این  سایت Ruby 2.1.5 است . اخرین نسخه را دانلود کنید .

http://rubyinstaller.org/downloads/

مرحله دو :

فایل دانلود شده را اجرا کنید و مراحل نصب را طی کنید . فقط توجه کنید زمانی که به مرحله زیر رسیدید تیک گزینه دوم را حتما فعال کنید و و با کلیک برروی next به مرحله اخر می روید .

مراحل نصب sass و compass در ویندوز  خلاصه سازی کدهای Css در طراحی وب سایت

مرحله سه :

حال که نرم افزار ruby را نصب کردید، شما میتوانید به راحتیsass   را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. برای این کار command prompt خود را باز کنید . برای بررسی اینکه ruby  برروی سیستم شما بدرستی نصب شده است یا خیر،  دستور ruby-v را در خط فرمان تایپ کنید :

مراحل نصب sass و compass در ویندوز  خلاصه سازی کدهای Css در طراحی وب سایت

شما خطی را مشاهده می کنید که به شما می گوید "ruby x.x.x…" که در اینجا x.x.x به معنی شماره نسخه ruby   نصب شده برروی سیستم شماست . بدین معنی که ruby  با موفقیت برروی سیستم شما نصب شده است .

اگر در این مرحله پیغامی مبتنی بر  ruby is not recognized as an internal or external command, operable or batch file را مشاهده کردید بدین معنی است که تیک گزینه یاد شده در مرحله دو را فعال نکرده اید. در این صورت باید Ruby را از روی سیتم پاک کرده و دوباره ان را نصب کنید  و این بار تیک گزینه add ruby executable to your PATCH را حتما فعال کنید .

مرجله چهار :

حال در این مرحله می توانید sass را برروی سیستم خود نصب کنید . دوباره به prompt command برگردید و خط زیر را در خط فرمان تایپ کنید :

gem install sass

عملیات نصب sass برروی سیستم شما شروع می شود و مانند شکل زیر پیغام هایی را برای شما نمایش می دهد .

مراحل نصب sass و compass در ویندوز  خلاصه سازی کدهای Css در طراحی وب سایت

برای اطمینان از نصب sass  دستور sass-v را تایپ کنید . که در صورت نصب شدن sass خط فرمان نسخه sass را برای شما نمایش خواهد داد.

مراحل نصب sass و compass در ویندوز  خلاصه سازی کدهای Css در طراحی وب سایت

عملیات نصب compass نیز بسیار شبیه به sass است .

در خط فرمان خط زیر را تایپ کنید :

gem install compass

مراحل نصب sass و compass در ویندوز  خلاصه سازی کدهای Css در طراحی وب سایت

بعد از نصب برای اطمینان از نصب کامل compass برروی سیستم خود compass-v رادر خط فرمان تایپ کنید . در صورتی که compass به طور کامل در خط فرمان نصب شده باشد ورژن compass را نمایش خواهد داد.

 

 

 

مراحل نصب sass و  compass در ویندوز
چهارشنبه 5 آذر 1393 - 17:09:13 9164 آخرین بازدید : یکشنبه 6 خرداد 1403 - 12:51:40 1
*
*