طراحی اپلیکیشن موبایل برای جسچرها

باتوجه به اینکه این روزها موبایل، پلتفرم منتخب بیشتر کاربران می باشد جسچرها بیش از پیش اهمیت یافته اند. جسچرها عملکردهای کوچکی هستند که تعامل با گوشی ها موبایل را ممکن میسازند اما کاربران توجه چندانی به آنها نداشته و بیشتر به تاثیر این جسچرها بر اسکرین تمرکز دارند.

برای درک و شناخت مفهوم جسچرها باید مکانیک تاچ و فعالیت های تاچ را بخوبی شناخت، چرا که این دو مقوله ی کاملا مجزا، با خلق جسچرها و بدنبال آن حاصل عملکرد جسچرها مرتبط هستند. آنها همچین رابطه ای تنگاتنگ با مقو له ای بسیار مهم تر بنام تجربه کاربری در گوشی های موبایل دارند. خراب کردن واسط کاربری یعنی،گمراه شدن کاربران در نحوه ی استفاده از جسچرها و در نهایت خراب شدن تجربه کاربری. بنابراین هنگامیکه جسچرها به تبلت یا گوشی های موبایل افزوده میشوند، اهمیت بسیاری می یابند.

 در این مقاله با انواع جسچرها و عملکرد آنها آشنا میشوید.

تعریف جسچر.

جسچرها زیربنا و پایه و اساس نحوه تعامل شما با گوشی های موبایل هستند. برای شناخت جسچرها  باید از دو بخش مکانیک تاچ و فعالیت تاچ متعاقب آن به آنها نگاه کرد.

مکانیک های تاچ به آنچه که انگشتان کاربران روی اسکرین ها انجام میدهند گفته میشود. بعنوان مثال اگر روی آیتم یک منو ضربه بزنید (tap یکی از اساسی ترین جسچرها) آنچه انجام داده اید مکانیک تاچ نام دارد.

فعالیت های تاچ نتایج مکانیک های تاچ هستند. مثلا اگر روی یک قسمت از متن محتوا دوبار ضربه بزنید اسکرین روی آن قسمت زوم میکند.

فعالیت های تاچ همچنین می توانند از ترکیبی از چند مکانیک تاچ نیز حاصل آیند. بعنوان مثال پیش از آنکه قسمتی از متن محتوایی که خواهان زوم کردن روی آن هستید را بیابید، ابتدا باید با سوایپ کردن صفحه نمایش را به سمت پایین اسکرول کنید.


انواع مکانیک و فعالیت های تاچ.

مکانیک های تاچ بسیاری وجود دارند اما اغلب کاربران تنها با چند مورد مانند ضربه زدن و سوایپ کردن آشنا هستند.

ضربه زدن (Tapping).

معروف ترین و ابتدایی ترین مکانیک تاچ ضربه زدن است که بهنگام انجام عملی مانند باز کردن اپلیکیشن ایمیل و با لمس کردن صفحه ی نمایش محقق میشود. این نوع جسچر با مشخصه ی فشار یک انگشت و سپس بلند کردن آن شناخته میشود.

دوبار ضربه زدن ((Double Tapping.

این جسچر زمانی رخ میدهد که کاربران، جسچر ضربه زدن رادوبار پشت هم تکرار کنند. این نوع جسچر معمولا زمانی استفاده میشود که کاربران قصد داشته باشند چیزی را بزرگتر از اندازه ی معمولی مشاهده کنند.

سوایپ.

بسیاری از کاربران با این جسچر آشنا هستند. برای سوایپ کردن باید انگشت خود را به سمت پایین فشرده و یک المان رو اسکرین را حرکت داده و سپس انگشت خود را بردارید. بهترین نمونه ی سوایپ، قفل صفحه ی آیفون است. برای باز کردن فقل آیفون و وارد کردن کد برای دسترسی به صفحه اصلی یا اسکرین، سوایپ کردن اسکرین الزامیست.

کشیدن (Dragging).

این جسچر نیز مکانیک تاچ مشابهی دارد اما سرعت آن متفاوت است. اگر قصد دارید آیکون اپلیکیشن های گوشی خود رابه قسمت دیگری از هوم اسکرین منتقل کنید باید بجای سوایپ کردن از جسچر dragging استفاده کنید.

پرتاب کردن ((Flinging.

بطورکلی با هردو جسچر سوایپ و کشیدن مرتبط است. مکانیک تاچ این جسچر مشابه سوایپ بوده اما سرعت آن متفاوت است. برای انجام این جسچر باید انگشت خود را سریع حرکت دهید درست مانند وقتی که می خواهید از عکس پروفایل شخصی که در اپلیکیشن توییتر خود کلیک کرده اید خلاص شوید و آنرا به سمت بالا پرتاب میکنید.

نگه داشتن طولانی (Long Pressing).

این جسچر زمانی رخ میدهد که انگشت خود را برای مدت کوتاهی روی المان اسکرین نگه داشته و سپس برمیدارید. نتیجه ی این جسچر باز شدن باکس کپی برای کپی کردن قسمتی از متن می باشد.

نگه داشتن طولانی و کشیدن.

برای انجام این جسچر باید انگشت خود را روی اسکرین نگه داشته، حرکت داده و سپس انگشت خود را بلند کنید. اگر تا کنون ترتیب آیکون اپلیکیشن های موجود روی اسکرین موبایل خود را تغییر داده باشید در اینصورت شما این جسچر ترکیبی را بارها انجام داده اید!

دوبار ضربه توام با کشیدن.

این نوع جسچر اندکی پیچیده است بطوریکه باید با انگشت خود روی اسکرین فشار آورده، انگشت خود را بلند کنید و سپس دوباره به اسکرین ضربه زده، انگشت خود را حرکت داده و در آخر انگشت خود را بردارید. این مکانیک تاچ زمانی رخ میدهد که در یک قسمت از اسکرین روی بخشی از محتوا زوم کنید و سپس در قسمت دیگری از اسکرین از زوم خارج شوید.

.Pinch-open

این نوع جسچر نیز برای زوم کردن در اسکرین موبایل مناسب است به نحوی که شما برای انجام آن باید با دو انگشت خود بطور همزمان روی اسکرین فشار وارد آورده و سپس انگشتان خود را از یکدیگر دور کرده و در آخر هر دو انگشت خود را بردارید.

Pinch-Closed.

این جسچر درست برعکس جسچر بالایی بوده و برای انجام آن باید هردو انگشت خود را بطور همزمان روی اسکرین نگه داشته و انگشتان خود را به سمت یکدیگر حرکت دهید و در آخر انگشتان خود را بردارید. حاصل عملکرد این جسچر معمولا خارج شدن از زوم است.

ضربه با دو انگشت.

در این نوع جسچر قبل از برداشتن انگشتان با هردو انگشت بطور همزمان روی اسکرین ضربه میزنید. این جسچر نیز شیوه ای دیگر برای خارج شدن از زوم محسوب میشود.

سوایپ، کشیدن یا پرتاب کردن با دوانگشت.

در این حالت باید بهنگام ضربه زدن از دو انگشت خود استفاده کرده، انگشتان را حرکت داده و سپس آنها را از روی اسکرین بردارید. این نوع جسچر برای انتخاب چند المان رو اسکرین، پرتاب کردن و یا حرکت دادن آنها بصورت افقی (panning) کاربرد دارد.

نگه داشتن طولانی و کشیدن با دو انگشت.

در این جسچر باید دو انگشت خود را روی اسکرین نگه داشته، انگشت ها را حرکت داده و سپس انگشتان را از روی اسکرین بردارید. این نوع از مکانیک تاچ برای زمانی مناسب است که شما با یک واسط برای چیدمان دوباره ی آیتم های یک لیست یا باز آرایی کارتها در یک مجموعه کار میکنید.

دوبار ضربه با دو انگشت.

در این حالت با دو انگشت خود دوبار به اسکرین ضربه می زنید. این حرکت برای خارج شدن از زوم انجام میشود.

چرخاندن (Rotation).

گاهی اوقات با محتوای انیمیشن متحرک در گوشی های مواجه می شوید در این مواقع جسچر چرخاندن کارایی دارد. در چنین موقعیت هایی با دو انگشت خود اطراف یک شی مرکزی به سمت پایین فشار آورده و سپس انگشتان خود را دور آن می چرخانید و پس از انجام کار هردو انگشت را برمیدارید.

بعنوان مثال هنگامیکه از گوگل مپ استفاده میکنید برای جهت یابی بهتر باید دائما المان مشخصی را بچرخانید.

اهیمت جسچرها.

کل مفهوم واسط کاربری در گوشی های موبایل برمبنای جسچرها بنا شده است. به هیمن علت جسچرها در تجربه کاربری نیز اهمیت دارند. با وجود اسکرین هایی که فضای آنها برای کار کردن محدود می باشد، طراحان و توسعه دهندگان باید به موثرترین و زیرکانه ترین شیوه ممکن دائما از چنین اکشنهای کوچکی(جسچرها) استفاده کنند.

تنها در اینصورت است که کاربران می توانند به آسانی آنچه را که می خواهند با موبایل و اپلیکیشن ها انجام دهند. بعبارت دیگر یک تجربه کاربری بینظیر زمانی رخ میدهد که کاربران به هدف خود برسند. مادامیکه یک جسچر عملکرد درستی نداشته باشد (بعبارت دیگر اگر کاربران نتوانند بهنگام استفاده از گوشی خود به هدفشان برسند) جسچر طراحی شده به شکست انجامیده است. درنتیجه طراحی واسط کاربری نیز ضربه خورده و موفق نخواهد بود.

طراحان با بخاطر سپردن این اصول قادر خواهند بود واسط موبایل و تجربه ای خلق کنند که همه ی کاربران را راضی و خشنود کند.

  

طراحی اپلیکیشن موبایل برای جسچرها
سه شنبه 2 آذر 1395 - 10:16:59 4271 آخرین بازدید : دوشنبه 28 خرداد 1403 - 05:00:14 0
*
*