چگونه وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی  را مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر طراحی  کنید ( قسمت اول ) .

چگونه وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی را مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر طراحی کنید ( قسمت اول ) .

امروزه با استفاده از برنامه های دیجیتال موفق شده ایم اندیشه ها یمان را در راستای نیازهای جامعه همسو کنیم. با قبول انجام یک تحقیق، ایجاد مسئولیت کرده، وظیفه خطیری رابرعهده گرفته و به بررسی الگوهای مصرفی می پردازیم و درنهایت با یافته هایمان به تجدید و تصحیح اختراعات درحال پیشرفت کمک میکنیم. موفقیت یا شکست یک محصول به رضایت کاربران بستگی دارد. تجربه رضایتبخشی که کاربران از استفاده یک محصول بدست می آورند به انتخاب های ما برای پیشرفت وتوسعه جهت میدهد. با درنظر گرفتن علاقمندان به استفاده از روشهای سنتی نقش این انتخاب ها پررنگ تر میشود.

 

چگونه وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی  را مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر طراحی  کنید.

قسمت اول :

امروزه با استفاده از برنامه های دیجیتال موفق شده ایم اندیشه ها یمان را در راستای نیازهای جامعه همسو کنیم. با قبول انجام یک تحقیق، ایجاد مسئولیت کرده، وظیفه خطیری رابرعهده گرفته و به بررسی الگوهای مصرفی می پردازیم و درنهایت با یافته هایمان به تجدید و تصحیح اختراعات درحال پیشرفت کمک میکنیم. موفقیت یا شکست یک محصول به رضایت کاربران بستگی دارد. تجربه رضایتبخشی که کاربران از استفاده یک محصول بدست می آورند به انتخاب های ما برای پیشرفت وتوسعه جهت میدهد. با درنظر گرفتن علاقمندان به استفاده از روشهای سنتی نقش این انتخاب ها پررنگ تر میشود.

برای مثال یکی از راههایی که میتوان انجام داد تا کاربران هنگام استفاده از تکنولوژی تجربه رضایتبخشی داشته باشد این است که سایت ها را بگونه ای طراحی کنیم که نسبت به آنها پاسخگو باشند. تغییر طرح بندی ازtable-based به cascade style sheets را بخاطر می آورید، این تغییر طرح بندی در ابتدا برای مشتریان چندان مهم نبود اما ما اهمیت می دادیم. در ابتدا رشد طراحی سایت های پاسخگو نیز در این صنعت وضعیت مشابه ای داشت. طراحان وب سایت ها تصمیم گرفتند برای طراحی سایت روشی را درپیش بگیرند که احساس میکردند برای کاربران تجربه بهتری فراهم کرده و آینده روشنی دارد.

از دیدگاه ما طراحی سایت  به صورت   مسئولانه ، شیوه ای است  برای استفاده از حداکثر ظرفیت ، اما تکنولوژی   و بکارگیری آن میتواند این روند را تسهیل کند. هنگامیکه جدید ترین مدل تلفن هوشمند وارد بازار میشود یک طرح بندی مناسب نه تنها باعث کارایی بهتر میشود بلکه تضمین میکند اگر آسیب تصویری اندازه متن را شدیدا تغییر داد صفحه بندی شما بدرستی خود را با شرایط تطبیق دهد.

اگربا ذهنی باز بیاندیشیم درمی یابیم انتخاب های تکنیکی ما و روشهای استفاده از آن میتواند اثرات مثبت آنرا تقویت و حتی از کاربران اولیه ( کسانیکه رفع نیازهای آنها هدف اولیه ی خلق  یک تکنولوژی بوده ) فراتر رفته و افراد  بیشتری را تحت تاثیر قرار دهد.

ما باید در برابر نیازهای مردم مسئول پذیرتر بوده و همچنین کارایی محصولاتمان را تقویت و دسترسی به آنها را آسانتر کنیم.

پاسخگویی مسئولانه.

هنگامیکه به مسئولیت پذیری بیشتر می اندیشیم  بین ایجاد کارایی مناسب و پیچیدگی مفرط، یک خط ظریف وجود دارد. اسکات Jehl در کتاب بینظیر طراحی پاسخگو و مسئولانه بیان میکند:

برای طراحی سایت به شکل پاسخگو و مسئولانه باید موارد زیر را بطور یکسان رعایت کرد.

قابلیت استفاده: نحوه ی ارائه رابط کاربر به کاربر و نحوه ی پاسخگویی رابط کاربر به شرایط  سرچ و تعامل کاربر.

دسترسی :  قابلیت دسترسی کاربران همه دستگاه ها، مرورگرها و تکنولوژی های پشتیبان و درک خصوصیات و محتوای سایت ها .

دوام پذیری :  توان عملکرد یک وب  سایت یا برنامه کاربردی برای دستگاه های موجود و قابل استفاده بودن و در دسترس بودن آن برای کاربرانِ دستگاه ها و مرورگرها در آینده.

عملکرد : سرعت انتقال خصوصیات و محتوای  وب سایت ها به کاربران و کارایی آنها در رابط کاربر.

اسکات  در کتاب خود با جزییات بیشتر به شرح این موارد  پرداخته است که در اینجا به این جزییات اشاره نمیشود. درحال حاضراجازه  دهید قدری بیشتر به نقش خودمان بعنوان خالقان دیجیتال و قدرتی که آنها به ما اعطا میکنند بپردازیم.

انتخاب های از میان فناوری های موجود و تصمیم های که باید بگیریم بی نهایت گسترده هستند. چاره آن بسته به نیازهای هر پروژه متفاوت است هرچند میتوانیم با استفاده ازفناوری های پیش پا افتاده ی وب مفهوم ایجاد مسئولیت پذیری بیشتر را بررسی کنیم.

چگونه وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی  را مسئولیت پذیرتر و پاسخگوتر طراحی  کنید ( قسمت اول ) .
جمعه 1 اسفند 1393 - 18:53:58 5176 آخرین بازدید : پنجشنبه 28 تیر 1403 - 14:57:29 0
*
*