تغییر زندگی با تغییر میز کار

این نظریه که انجام کارها براساس اصول و رعایت نظم و ترتیب موفقیت را به همراه دارد طرفداران بسیاری دارد. اما اگر بهم ریختگی، بویژه یک میز شلوغ و بهم ریخته مزایای خودش را داشته باشد چه؟ چه میشد اگرمی توانستیم سالم تر غذا بخوریم، بخشنده تر باشیم، یا از طریق تغییر در فضای کاری (تمییز کردن یا بهم ریخته کردن آن) معماهای پیچیده را راحت تر حل کنیم؟

افراد خلاق و البته نامنظم

بی نظمی بشدت نکوهش میشود. اما تحقیقاتی که بتازگی در دانشگاه مینسوتا انجام شده اند حاکی از آن است که بی نظمی و درهم ریختگی، خلاقیت را افزایش میدهد. محقق و دانشمند دانشگاه مینسوتا که این تحقیقات را رهبری کرده نخستین بار در مطالعات خود در در دوران دکترای حرفه ای ،هنگامیکه از اداره ای به اداره ی دیگر میرفت متوجه شد که تمیزی میز کار بر نتایج کار تاثیرگذار است. به گمان وی محیط های جدید کار بر موضوع تست او تاثیرگذار بوده و در پایان تحقیقات متوجه شد فرضیه ی وی تقریبا درست است.
این محقق و تیم تحقیقاتی اش برای بررسی نسبت خلاقیت با محیط های تمیز و بی نظم، از چهل و هشت شرکت کننده خواستند تا در اتاق های منظم و درهم برهم، برای استفاده از توپ پینگ پنگ ایده هایی خلاقانه پیشنهاد بدهند. اما نتیجه چه شد؟ افردی که در اتاق به ریخته کار می کردند در مقایسه با رقبای خود پنج برابر بیشتر ایده های خلاقانه ارائه دادند.
به گفته ی این محقق: "به شرکت ها، صنایع و جوامعی که بدنبال خلاقیت هستند ،اتاق های بهم ریخته را پیشنهاد میکنیم." او در ادامه توضیح میدهد که " افرادی که ذهنی شلوغ دارند در حل مسائل ابتکار بیشتری دارند". البته باید توجه داشت که این مطالعه در ابعاد کوچک انجام شده است بنابراین نمی توان یافته های آن را به مقیاس بزرگتر تعمیم داد.

برخی از بهترین مخترعان تاریخ در همین محل های کار شلوغ و نامنظم به خارق العاده ترین کشفیات خود دست یافته اند. رالف مورس روزنامه نگار در بازدیدش از دفتر کار انیشتین متوجه شد که میز کار او با توده ای کاغذ انباشه شده است. به گفته ی انیشتین "اگر یک میز بهم ریخته نشانه ی داشتن ذهنی بهم ریخته است پس آیا یک میز خالی نشانه ی داشتن ذهنی خالی است؟" استیو جابز، مارک زاکربرگ و Toby Hsieh نیز به کار کردن روی میزهای شلوغ و بهم ریخته شهرت دارند و گفته میشود مارک تواین بندرت میز کار خود را مرتب میکرد.
البته خلاقیت زیاد صرفا نتیجه داشتن میزهایی نیست که انبوه کاغذ درسرتاسر آن پراکنده باشد. تحقیقات عصب شناسی نشان داده اند ،در افرادی که ذهنی خلاق دارند آن بخش مغز که با تخیل در ارتباط است پیوستگی خوبی وجود دارد. هنگامیکه اجازه می دهید محل کارتان اندکی بهم ریخته باشد احتمال دارد خلاقیت افزایش یابد اما این ارتباط ضرورتا، سببی نیست.

ارتباط تمیز کردن محل کار با رژیم غذایی

مرتب کردن محل کل کار مزایای غیر منتظره ای دارد که از جمله ی آنها میتوان به تغذیه ی سالم تر اشاره کرد. در تحقیقاتی که توسط محقق دانشگاه مینسوتا انجام شد از سی و چهار نفر از شرکت کنندگان در اتاق های تمیز و بهم ریخته خواسته شد، تا یک پرسشنامه را پر کنند. و بهنگام ترک کردن به هرکدام از آنها یک سیب و آب نبات تعارف شد. شصت و هفت درصد از شرکت کنندگان حاضر در اتاق تمیز سیب را انتخاب کردند درحالیکه بیست درصد از افراد حاضر در اتاق بهم ریخته، آبنبات را انتخاب کردند.
به گفته ی محقق این تحقیقات " بنظر میرسدهنگامیکه افراد در یک اتاق مرتب حضور دارند رفتارها و تصمیم هایشان بر طبق انتظار باشد".
بعد از پر کردن پرسشنامه از شرکت کنندگان پرسیده شده که آیا تمایل دارند به خیریه کمک کنند، هشتادو دو درصد از حاضرین در اتاق مرتب پاسخ مثبت دادند، درحالیکه تنها چهل و هفت درصد از حاضرین در اتاق دیگر پاسخشان مثبت بود. بدین ترتیب تیم تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که پاکیزگی و رعایت نظافت بر سخاوت افراد نیز تاثیر میگذارد. با توجه به مقیاس کوچک تحقیقات، نتایج بدست آمده می تواند نمایانگر سرشت بشر باشد یا نباشد.

ارتباط سازماندهی با استرس

در کتاب "ذهن سازمان یافته"، Daniel J.Levitin روانشناس ،سیر تکاملی ذهن بشر را بررسی میکند. او به این مساله می پردازد که انسان ها چطور می توانند ذهن خود را سازماندهی کرده و در عصر انباشتگی اطلاعات زندگی کنند.
به گفته ی وی " افراد موفق بسیاری بیان کرده اند که بهنگام استرس از سازماندهی یا سازماندهی دوباره کشوها و کمدهای خود تجربه ذهنی خوبی داشته اند. فعالیت هایی از این قیبل به ذهن ما اجازه میدهد تا میان چیزهایی که فضای زندگی ما را مشوش و بهم ریخته میکنند ،ارتباطات جدیدی را کشف کرده و درعین حال موجب میشود تا ذهن از حالت بی هدفی خارج شده و روابط اشیا با یکدیگر و رابطه ما با آنها را دوباره طبقه بندی کند."
بعبارت دیگر برای برخی از ما عمل سازمان دهی کردن فضاهای موجود، باعث کاهش استرس میشود. و درعوض این قدرت را دارد که بازدهی ما را افزایش دهد. هنگامیکه احساس استرس و سردرگمی میکنیم که می تواند درنتیجه ی بهم ریختیگی میز کار بوجود آید چند دقیقه وقت گذاشتن برای مرتب کردن آن به ما کمک میکند تا افکار خود را منسجم کنیم.

میز کار مرتب بهتر است یا نامرتب

برای پی بردن به این نکته کافیست محل کار خود را به هر دو حالت نامبرده تغییردهید، تا تاثیر آن بر نحوه عملکرد خود را بسنجید.
اگر در حالت معمول فردی مرتب و تمیز هستید چند روزی بی نظمی را تجربه کنید تا متوجه فواید یا شاید مضرات آن شوید. اما اگر فردی بی نظم هستید، ببینید از مرتب کردن میزکارتان چه فوایدی نصیبتان میشود.
شاید با گسترش مرزهایمان بتوانیم جنبه های بیشتری از زندگی تجربه کنیم.

تغییر زندگی با تغییر میز کار
شنبه 29 مهر 1396 - 09:27:17 4340 آخرین بازدید : چهارشنبه 27 تیر 1403 - 15:30:27 0
*
*