در مصاحبه ی برنامه نویسی از فرد شرکت کننده چه انتظاراتی میرود

مصاحبه هایی که بصورت تلفنی انجام میشوند درمقایسه با مصاحبه های سنتی که روی تخته سیاه انجام میشوند آسانتر هستند. در مصاحبه های سنتی بدلیل فقدان امکان ویرایش کد ،مصاحبه شونده فشار و اضطراب زیادی را متحمل میشود. اما نقطه مشترک تمام این مصاحبه ها نوع مهارت هایی است که تست میشوند.
بطور معمول مصاحبه ی برنامه نویسی تنها یک چالش برنامه نویسی را شامل میشود و کاندیدای مورد نظر باید در طول مصاحبه روی آن چالش کار کند. زمان تعیین شده برای این مصاحبه معمولا 30 الی 35 دقیقه است. که ده دقیقه نخست به معرفی و سایر چیزها سپری میشود.
سپس یک مساله ی برنامه نویسی به کاندیدا داده میشود و از کاندیدا انتظار میرود:


ارائه ی یک راهکار کار ساز
از کاندیدا خواسته میشود تا برای مساله ی مطرح شده یک راهکار کارساز ارائه دهد. ارائه چنین راهکاری برای شروع می تواند بی رحمانه باشد. معیار براین اساس است که کاندیدا باید بتواند در مدت زمان تعیین شده برای الگوریتم یک برنامه که از لحاظ نحوی درست کار کند، کدنویسی کند.

پرسیدن سوال های واضح و روشن
کاندیدا باید برای روشن شدن مواردی که عمدا حذف شده اند، سوال هایی بپرسد. بعنوان مثال سوال درباره ی اندازه ورودی، تعداد رشته ها، اندازه ی الفبا برای رشته ی مربوطه، امکان استفاده از حافظه ی اضافه، امکان تغییر ورودی یا فقط خواندن آن.

اصلاح کدها از لحاظ نحوی
به محض قانع شدن مصاحبه کننده با راهکار پیشنهادی، کاندیدا باید روی نوشتن آن کار کند. در مصاحبه به روش سنتی راهکار مطرح شده باید روی تخته سیاه نوشته شود. مسلم است که تخته سیاه امکان غلط گیری نحوی ندارد که کار را برای کاندیدا دشوارتر میکند.

رسیدن به راهکارهای بهتر
اگر برای شکستن سکوت به مصاحبه کننده راهکاری پیشنهاد کنید آنها اغلب از شما میخواهند تا راهکار بهتری ارائه دهید. مگرآنکه روز شانس شما باشد و راهکار پیشنهادی شما مصاحبه کننده را قانع کرده باشد. در اینجا به سوال هایی که معمولا پرسیده میشود اشاره می کنیم: آیا می توانید به راهکار بهتری برسید؟ آیا می توانید برای موثرتر بودن راهکار خود کاری کنید؟

از قلم افتادن برخی موارد
حتی باوجود ارائه ی بهترین راهکار، ممکن بازهم این احتمال وجود دارد که مواردی هرچند اندک را از قلم انداخته باشید. مثلا ممکن است تعدادی سناریو را نادیده گرفته باشید که در الگوریتم تغییری ایجاد نمی کنند اما بر اجرا یا پیاده سازی تاثیر گذارند. بنابراین مصاحبه کننده انتظاردارد که کاندیدا بعد از کدنویسی چندین بار آنرا آزمایش کند. بنابراین کاندیدا باید برای پیدا کردن هرمشکلی که ممکن است از قلم افتاده باشد چند تست آزمایشی انجام دهد.

آنالیز پیچیدگی
درپایان اگر وقتی باقی مانده باشد و مصاحبه کننده نیز از راهکار پیشنهادی شما راضی باشد احتمال دارد درباره زمان و پیچیدگی فضای راهکار شما سوالاتی بپرسد. بنابراین مهارت دیگری که در موفقیت شما در مصاحبه ی برنامه نویسی اهمیت دارد ، مهارت آنالیز پیچیدگی است. 

 
 

در مصاحبه ی برنامه نویسی از فرد شرکت کننده چه انتظاراتی میرود
شنبه 26 آبان 1397 - 12:30:28 4674 آخرین بازدید : چهارشنبه 27 تیر 1403 - 05:19:40 0
*
*