یازده تکنیک مربوط به افزایش سرعت بارگذاري صفحات

-1 کاهش درخواستهاي HTTP

 1-1استفاده از image map  ها

2-1 استفاده از CSS Sprite ها

3-1 مخلوط کردن فایل های CSS و JavaScript

2- استفاده از Content Delivery Network ها

3-  اضافه کردن expire header

Expire header  ها به مرورگر اطلاع میدهند که فایل مورد نظر تا چه تاریخی اعتبار دارد و مرورگر می تواند بدون سوال کردن از Server   از همان فایل استفاده کند. شیوه نمایش این بخش هم به شکل تاریخ و ساعت است که پس از این تاریخ و ساعت، فایل دیگر معتبر نیست و مرورگر باید فایل جدید را درخواست کند

4- فشرده کردن اجزاي صفحه با GZIP

5- فایل CSS را در بالای فایل HYML قرار دهید.

6- فایل های JavaScript را در پایین سند HTML خود قرار دهید

7- از CSS Expression  ها استفاده نکنید

8- فایل های CSS و JavaScript خود را در فایل های external قرار دهید

9- فایلهاي جاوا اسکریپت را کوچک کنید.

10- Etag ها را تنظیم کنید.

Entity tag یا همان ETag ها مکانیزمی هستند که serverهای وب و مرورگر از آن براي تایید اجزايCache  شده استفاده می کنند.

11-تصاویر را بهینه کنید

           

شنبه 3 اسفند 1392 - 12:00:59 6498 آخرین بازدید : یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 - 03:48:09 0
*
*